top of page

Projektist

Projekti lühikokkuvõte: Projektiga luuakse innovatiivsed loomafotograafia turismiteenused, mis võimaldavad senisest paremini Eesti elurikkuse turismipotentsiaali säästlikult kasutada, pikendada turismihooaega ning arendada ääremaa piirkondade majandust. Projektiga rajatakse metsa-, veekogude- ja märgalade elustiku fotografeerimise ja vaatlemise kõrge lisandväärtusega teenuste osutamiseks vajalik taristu ja töötatakse välja unikaalsed metsa, märgalade ja veekogude fototurismi mobiilsed teenuste pakkumise lahendused.

 

Rahastus: Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EAS) toetab OÜ Naturum projekti „Loomafotograafia põhise loodusturismi arendus Lääne-Eestis" (projekti nr. 2014-2020.15.03.22-0437; Turismisektori elavdamise programm) läbiviimist. Projekti kogumaksumus on 99 550 EUR, millest EAS-i toetus on 69 685 EUR(70%) ja omafinantseering 29 865 EUR (30%).

 

Projekti põhjendus: Looma- ja linnufotograafia kõrgel tasemel teenuste järel on rahvusvahelisel turul kõrge nõudlus, ent vastavaid teenusepakkumisi on väga napilt ning Euroopa üks parim loodusturismi ressurss on alakasutatud. Ilma tehnoloogiliselt komplekse ja kõrge lisandväärtusega teenuste väljatöötamiseks vajaliku investeeringuta ning oskusteabe tekkimise ja arendamiseta puudub võimalus ka kiirendada vastava valdkonnas uute ettevõtjate ning koostöövõrgustike lisandumist.

 

Eesmärgid: Investeeringute eesmärk on välja töötada ja kasutusele võtta uudsed ja innovatiivsed loodusturismi teenusete lahendused looduslike loomade (eriti suurkiskjate) ja lindude jäädvustamise ja vaatlemise pakkumiseks. Selle eesmärk on laiendada kõrge nõudluse, suure lisaväärtusega ning hooaega oluliselt laiendavaid teenuseid eelkõige rahvusvahelisele turule. Selleks tehakse järgmised investeeringuid:
 

  • kahe mobiilse, spetsiaalselt loodusvaatlusteks ja jäädvustamiseks loodud treiler-varje projekteerimine ja soetamine

  • mootorpaadil põhineva mobiilse vee-elustiku fotovarje projekteerimine ja  soetamine

  • kaubamärgi WildNature Estonia all projektiga soetatud vahendite baasil uute ja atraktiivsete loomavaatluse ja -fotograafia teenuste testimine, turundamine ja paketeerimine ning müük peale projekti elluviimist.
     

Mõlemat tüüpi loomavaatluste ja -fotograafia varjed on loodud mobiilsetena, võimaldades vastavalt looduses toimuvale ja klientide soovidele vajalikku mobiilsust nii maal kui veekogudes. Mõlemad varjetüübid kasutavad peegelklaasi et anda parimat vaatluskogemust ning minimeerida häiringuid elustikule. Varjete disain ja tehnilised lahendused tagavad mugavad vaatlusolud igal aastaajal ja tingimustes parima kliendikogemuse ja loodusvaatluste elamuste nimel.

bottom of page